Osuuskunnan perustajan opas

Työnjako tilitoimiston kanssa

Sisällys

Tilitoimiston valintaan kannattaa käyttää aikaa. Eri toimistot ovat erikoistuneet eri toimialoille ja useimmat myös tiettyjen yhtiömuotojen palveluun. 

On hyvä pohtia kuinka paljon taloushallinnon osaamista osuuskunnan hallituksella ja taloudenhoitajalla on ja mitkä asiat on syytä ulkoistaa ammattilaisten hoidettavaksi.

Liitteenä on esimerkinomainen lista jonka avulla voidaan tilitoimiston kanssa käydä läpi eri tehtäviä ja vastuunjakoa

Liite: Työnjako tilitoimiston kanssa (.xlsx)

Teksti: Merja Hiltunen, Idekoop Osuuskunta