Osuuskunnan perustajan opas

Lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutukset

Sisällys

Osuuskunnan töitä ja palveluja hinnoiteltaessa on muistettava, että työnantajalle koituu työstä maksettavaksi paljon muitakin kuluja kuin työntekijän palkka. Näitä ovat esimerkiksi työeläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksut sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Jos osuuskunta on työnantajan asemassa ja kalenterivuoden aikana maksettujen palkkojen määrä ylittää 1200 euroa, on osuuskunta velvollinen ottamaan työntekijöilleen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen. Lakisääteiseen tapaturmavakuutukseen liittyy lisäksi toimialan työehtosopimuksien mukainen ryhmähenkivakuutus. Lisäksi työllisyysrahasto perii tulorekisteritietojen perusteella työttömyysvakuutusmaksua, jos vuoden aikana maksettujen palkkojen määrä ylittää 1300 euroa.

Työeläkevakuutusmaksu TyEL ja työttömyysvakuutusmaksu vaihtelevat yrityksen palkkasumman mukaan. Tapaturmavakuutusmaksun suuruuteen vaikuttaa puolestaan työn luonne ja palkkakertymä. Keskimäärin nämä ns. sivukulut ovat noin 25 % bruttopalkasta, Työntekijän palkasta pidätetään työntekijän osuudet eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista.

Lakisääteiset vakuutukset, ks. Vakuutusturva