Osuuskunnan perustajan opas

Talousarvio

Sisällys

Talousarvioiden eli budjettien avulla pystytään osuuskunnan perustamisvaiheessa arvioimaan eri liiketoimintasuunnitelmien realistisuutta.

Talousarvio on myös osuuskunnan hallituksen tärkein työkalu kun sen pitää seurata osuuskunnan taloutta tilikauden aikana. Osuuskunnan budjetti kannattaa rakentaa kirjanpidossa käytetyn tilikartan (tuloslaskelma) mukaisesti.

Vuosibudjetti on tuloslaskelman rakenteen mukaisesti laadittu laskelma, jossa arvioidaan koko vuoden tuotot (=nettomyynti eli liikevaihto), sekä tulonhankkimiseen kohdistuvat kulut. Talousarvio on nimensä mukaisesti arvio, joka tehdään aina joillain oletuksilla. Jos oletusarvoissa tapahtuu oleellisia muutoksia vuoden aikana, niin silloin vuosibudjettia oikaistaan ja lasketaan uusi, sopeutettu budjetti.

Vuosibudjetti voidaan laskea esimerkiksi seuraavalla tavalla: Ensin lasketaan kuinka paljon osuuskunnalla on kiinteitä kuluja vuositasolla (palkat sivukuluineen, vuokrat, tietoliikenneyhteydet, markkinointi, taloushallinto, muut liiketoiminnan kulut jne.).  Tämän jälkeen arvioidaan liikevaihdon suuruus, ja myyntiin välittömästi kohdistuvat muuttuvat kulut (palkat ja sivukulut, ostot jne.)

Tarjousten tekemisessä pitää tehdä myös erilaisia laskelmia. Esimerkiksi hinnoittelua varten pitää osata laskea, mitä tietyn palvelun tai tavaran työn hinta on ja mitä muut tuotteen tekemiseen liittyvät kulut ovat. Tuotteen myyntihinnasta pitää kulujen jälkeen jäädä katetta osuuskunnalle, jolla maksetaan yleisiä kuluja kuten vuokria, markkinointikuluja, taloushallintopalveluita ja tietoliikennekuluja.  Järkevää on kerryttää myös ylijäämää, jotta voidaan vahvistaa osuuskunnan omaa pääomaa ja täten varautua yllättäviin tilanteisiin ja kuluihin. Useissa osuuskunnissa on päätetty, että laskutuksesta jätetään 5-15 prosentin kate yleisten kulujen kattamiseen. Prosentin suuruus riippuu tietysti toimialasta ja kustannusrakenteesta, sekä ylijäämätavoitteesta. Ja toki hinnan pitää olla myös kilpailukykyinen muihin saman alan toimijoihin nähden.

Liite: Osuuskunnan budjettiesimerkki (.xlsx)