Osuuskunnan perustajan opas

Osuuskunnan perustaminen

Sisällys

Jo ennen osuuskunnan perustamista kannattaa osuuskunnan etsiä itselleen tilitoimisto, joka varmistaa, että alkuvaiheen tiedot tulevat ilmoitettua oikein kaupparekisteriin. Tilikauden pituus on 12 kuukautta, ja se voi olla muukin kuin kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi saa olla 6-18 kuukautta pitkä. Lisäksi perustamisilmoituksella hakeudutaan tarpeen mukaan erilaisiin verohallinnon rekistereihin (mm. ennakkoperintä-, arvonlisävero ja työnantajarekisteri).  Lisätietoja www.prh.fi.

Nimenkirjoitusoikeus voi olla yhdellä tai useammalla henkilöllä. Kannattaa kuitenkin huomioida, että viranomaisten (verottaja, PRH) verkkopalveluita on helpompi käyttää, jos nimenkirjoitusoikeus on yhdellä henkilöllä. Säännöissä voidaan määrätä, että esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja voivat kumpikin kirjoittaa yksin osuuskunnan toiminimen. Toinen vaihtoehto voisi olla, että säännöissä määrätään nimenkirjoitusoikeus yhdelle henkilölle, ja hallitus päätöksellään voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös muulle henkilölle. Kun osuuskunta on rekisteröity ja saanut y-tunnuksen, haetaan osuuskunnalle suomi.fi- tunnus, jonka avulla annetaan tietoja eri viranomaisille. Tilitoimistolle voidaan delegoida valtuutus lähettää mm. veroilmoitukset ja Tulorekisteri-ilmoitukset. Lisätietoja www.suomi.fi

Osuuskunnan on syytä jo heti perustamisvaiheessa valita henkilö, joka hoitaa osuuskunnan kaikki käytännön taloushallinnon tehtävät ja toimii tilitoimistoon päin yhteyshenkilönä.