Osuuskunnan perustajan opas

Sisäiset pelisäännöt paperille

Sisällys

Sisäisillä pelisäännöillä määritellään osuuskunnan tekemisen toimintatavat. Ne luovat toimintakulttuuria ja helpottavat jatkossa myös uusien jäsenten perehdyttämistä osuuskuntaan. Pelisäännöt kannattaa kirjata jäsensopimukseen, josta on tässä oppaassa erikseen kappale. Kaikkien osuuskunnan jäsenten nähtävillä olevat pelisäännöt voivat elää ja niitä voi korjata, jos ne ajan myötä eivät osoittaudu toimiviksi. Ne poikkeavat siis osuuskunnan virallisista säännöistä, joiden muuttaminen vaatii kaupparekisterimuutosta.

Laatuasiat ovat esimerkki yhteisistä pelisäännöistä. Myös toimitusvelvollisuus, toisin sanoen saako jäsen myydä, ja missä tapauksessa tuotteitaan tai palveluitaan ohi osuuskunnan. Toimitusvelvollisuus eli jäsenen velvollisuus käyttää osuuskunnan palveluksia voidaan kirjoittaa myös virallisiin sääntöihin, jos jäsenten yhteisen edun kannalta on järkevää, että jäsenet markkinoivat kaikki tuotteensa osuuskuntansa kautta. Osuuskunnan yleiskuluihinsa perimät maksut ovat tärkeä osa pelisäännöistä. Samoin jäsenen osuuskunnasta esimerkiksi palkkana tai tuotteen hintana saama korvaus, joka voi olla eri suuruinen eri jäsenille tai jäsenten tiimeille riippuen siitä, millainen asiakas tai projekti on kyseessä. Hinnoitteluperusteet ja yleiskulujen osuus on siis syytä sopia etukäteen. Joskus yhteisesti sovitut tehtävä saattavat kasautua samoille henkilöille. Työ- ja vastuutehtäville voi siksi olla hyväksi sopiva kiertovuoroisuus.

Osuuskunnan toiminnan hyvänä pohjana ovat osuustoiminnan perusarvot: omatoimisuus, omavastuisuus, demokratia, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus sekä eettiset arvot, kuten rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista ihmisistä välittäminen. Näiden arvojen pitäisi olla jokaisen osuuskunnan käytännön toiminnan johtotähtenä. Osuuskunnan arvoihin voidaan toki lisätä vaikkapa sisäinen yrittäjyys, asiakastyytyväisyys, jäsenten oppiminen, laatukriteerit jne. On tietenkin muistettava, etteivät huoneentauluksi kirjoitetut arvot merkitse mitään, ellei niiden mukaan myös toimita.