Osuuskunnan perustajan opas

Palkanlaskenta

Sisällys

Osuuskunta voi maksaa työstä korvausta

  1. Palkkana, jos työntekijä on työsuhteessa. Osuuskunta hoitaa lakisääteiset palkan sivukulut (eläkevakuutus, muut lakisääteiset vakuutusmaksut ja sairausvakuutus- eli sv-maksu verottajalle)
  2. Palkkana, jos työntekijä toimii yrittäjänä osuuskunnassa (alle 3 jäsentä).  Työntekijälle on otettu YEL eli Yrittäjän eläkevakuutusmaksu. Tapaturmavakuutus on vapaaehtoinen, sv-maksu maksetaan verottajalle
  3. Työkorvauksena, jos työntekijä ei ole työsuhteessa osuuskuntaan. Työntekijä hoitaa itse kaikki lakisääteiset vakuutusmaksut
  4. Laskulla, jolloin työntekijä laskuttaa työstään ennakkoperintärekisteriin merkityn yhteisön kautta. Tällainen voi olla esimerkiksi osuuskunta, osakeyhtiö, toiminimi, laskutuspalvelu tai yhdistys.

Työsuhteen ja toimeksiantosuhteen tunnusmerkkejä on käsitelty verohallinnon ohjeissa: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48037/palkka-ja-ty%C3%B6korvaus-verotuksessa/

Alla on palkanlaskenta-esimerkki (prosentit ovat vuoden 2020 lukuja)

Palkka100,00
Lomakorvaus 9 %9,00
Verotettava ansio109,00
ennakonpidätys 20 %-21,80
TYEL pidätys-7,15
työttömyysvakuutusmaksu pidätys 1,25 %-1,36
Maksetaan78,05

Työnantajan maksaa palkan sivukuluja kokonaisansion perusteella

Bruttopalkka109,00
Työnantajan TYEL-maksut 18,15 %19,78
SV-maksu 1,34 %1,46
Lakisääteiset vakuutusmaksut n. 1,5 %1,64
Yhteensä palkka plus sivukulut131,88

Eduskunta vahvistaa vuosittain sosiaalivakuutusmaksut eli palkan pakolliset sivukulut. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöiden www-sivuilta tai www.stm.fi

Osuuskunnan pitää siis myydä työtä vähintään 131,88 euron hinnalla (lisättynä arvonlisäverolla), jotta työntekijä saa nettopalkkaa itselleen 78,21 euroa.