Osuuskunnan perustajan opas

Kustannuspaikkalaskenta

Sisällys

Monialaisissa tai monen työntekijän osuuskunnissa kannattaa kirjanpitoa tehdä kustannuspaikka- ja/tai projektikohtaisesti. Tällöin jokainen myynti- ja ostolasku, kuin myös palkat ja muut kulut kirjataan kirjanpitotilin lisäksi etukäteen määritellyille kustannuspaikoille. Kustannuspaikat voivat olla esimerkiksi työntekijä-, tiimi- tai toimialakohtaisia.  

Kustannuspaikkojen avulla kirjanpidosta saa helposti tuloslaskelmamuotoisia raportteja, joissa näkyy kuinka paljon tuloja ja kuluja kustannuspaikalla on ja kuinka paljon se on tuottanut katetta eli ylijäämää osuuskunnalle. Eri kustannuspaikoilla voi olla myös erilaiset kateprosentit. Jos joku työntekijä tekee töitä osuuskunnan lukuun enemmän kuin muut, niin hänen laskutuksestaan jäävä kateosuus voi olla pienempikin kuin muilla. Osuuskunnan hallitus tekee kateprosenttipäätökset talousarvion yhteydessä. Nämä on hyvä esitellä osuuskunnan kokoukselle, vaikka budjetin hyväksyminen ei kuulukaan sen lakisääteisiin tehtäviin. 

Myös rahoittajat vaativat usein kustannuspaikkaraportteja varmistaakseen että avustukset on käytetty juuri siihen tarkoitukseen kuin ne on myönnetty.