Osuuskunnan perustajan opas

Liiketoimintasuunnitelma

Toimitus: Juhani Lehto & Tuulikki Holopainen

Sisällys

Yrityksen menestymisen edellytykset voidaan tutkia perusteellisesti etukäteen, jos siihen on aikaa ja voimavaroja. Apuna voi käyttää omia havaintoja ja päättelykykyä sekä edullisia tai maksuttomia palveluja, kuten esimerkiksi uusyrityskeskusten ja ProAgrian palvelut.

Liiketoimintasuunnitelman lopullisesta muodosta tulee sopia tulevan jäsenistön kanssa, sillä jäsenten lopullinen päätös lähteä mukaan perustuu usein juuri liiketoimintasuunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelman voi työstää Yritys-Suomen Oma Yritys-Suomi -verkkopalvelussa .

Liiketoimintasuunnitelma sisältää:

Perustiedot yrityshankkeesta ja perustajista

 • Yrityksen toiminimi ja sijaintipaikkakunta, toimiala, toiminta-ajatus, toiminta-alue, perustiedot perustajista.

Kuvaus yrityshankkeesta

 • Tarve/hyöty asiakkaalle, imago, asiakkaat/asiakasryhmät, tuotteet/palvelut, tapa toimia, yrityksen voimavarat. 

Perustelut yrityksen perustamiselle ja suunnitellulle liikeidealle

 • Markkinapohjaiset perustelut (esimerkiksi kasvavat markkinat, markkinoilla tilaa, yrityksellä erityinen kilpailuetu).
 • Perustajasta johtuvat syyt (perustajat juuri ”oikeita henkilöitä” perustamaan juuri tämän yrityksen).
 • Perustelut suunnitellulle liikeidealle (miksi juuri tämä asiakasryhmä, juuri nämä tuotteet/palvelut, miksi toimitaan juuri näin, jne.).

 Tuleva liiketoiminta

 • Määritellään tavoitteet ja asetetaan visio tulevalle liiketoiminnalle.

 Pääoman tarve, rahoitus ja vakuudet

 • Kuinka paljon rahaa tarvitaan investointeihin ja käyttöpääomaksi, mistä raha saadaan (oma rahoitus, vieras rahoitus), mitä vakuuksia on käytettävissä lainojen vakuudeksi.

 Kannattavan toiminnan edellytykset

 • Lasketaan myyntikatetarve, laaditaan myynti- ja myyntikatebudjetit sekä tulosbudjetti.

 SWOT-analyysi yrityshankkeesta

 • Osuuskunnan toiminnan sisäiset vahvuudet ja heikkoudet, missä asioissa osuuskunnan jäsenistö tai organisaatio on erinomainen tai ainakin parempi kuin muut yritykset?
 • Osuuskunnan toimintaa ja toimialaa koskevat uhat ja mahdollisuudet: uhat ovat tekijöitä, joille emme voi mitään, mutta jotka täytyy ottaa huomioon, mahdollisuudet ovat tekijöitä, joille toimintaa voidaan rakentaa ja joita tulee hyödyntää osuuskunnan eduksi.

 Yhteenveto ja johtopäätökset

 • Mistä on kysymys, onnistumista puoltavat tekijät, onnistumista vastaan olevat tekijät.