Osuuskunnan perustajan opas

Talkootyö ja vähäinen työskentely osuuskunnassa?

Sisällys

Työttömyysturva-asioissa muodostuneen ratkaisukäytännön mukaan (työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus) yritystoimintaan liittyvä työ ei voi olla talkootyötä. Koska osuuskunnat ovat yrityksiä, toimintaa osuuskunnissa ei siten voi rinnastaa talkootyöhön, vaan työvoimaviranomainen katsoo sen normaalisti palkkatyöksi.

Aivan vähäinen työskentely osuuskunnassa ei vie oikeutta työttömyysturvaan (esim. iltaisin tapahtuva mainosten jakaminen tms.) eikä vähennä työttömyyskorvauksen määrää.

Suojaosa on (tilanne 1.11.2020)

 • 279 euroa, jos etuus maksetaan 4 viikon välein
 • 300 euroa, jos etuus maksetaan kuukauden välein

Perussääntö on, että jokainen suojaosan ylittävä palkkaeuro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Suojaosasta tarkemmin https://www.kela.fi/soviteltu-tyottomyysetuus

Mikäli työskentely osuuskunnassa on laajuudeltaan sellaista, että se estäisi normaalin kokoaikaisen palkkatyön vastaanottamisen, henkilön ei voida katsoa olevan työtön, jolloin oikeutta työttömyysturvaankaan ei ole. Ratkaisevaa työllistymistä harkittaessa ei ole työstä mahdollisesti saatu palkka tai korvaus, vaan työn määrä.

Lisätietoja: työttömyyskassat (www.tyj.fi, www.syt.fi), työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot, www.te-palvelut.fi), Kelan toimistot (www.kela.fi), sosiaali- ja terveysministeriö (www.stm.fi), työ- ja elinkeinoministeriö (www.tem.fi).

Työnantajuus haltuun

TARKISTUSLISTA:

KUKA VASTAA OSUUSKUNNAN TYÖNANTAJAVELVOLLISUUKSISTA?

Hallitus (ja toimitusjohtaja)

Toistuvien tehtävien kuten tulorekisterin hoitaminen vastuutettava selkeästi taloushallinnossa

TARKISTA JA KORJAA

Työsopimukset

 • onko laadittu kirjallisesti
 • täyttävätkö voimassaolevat säännökset mm. työajan suhteen
 • miten työn suorittamispaikka ilmaistu

Vakuutusturva

 • ovatko työeläke- ja tapaturmavakuutukset voimassa
 • ovatko työtehtävien riskiluokat oikeat

Työnjohto ja valvonta

 • onko työntekijälle määritelty esimies
 • onko valvonta ja työaikaseuranta dokumentoitu ja varmennettu esimiehen taholta

SEURAA

Vähintään vuosittain

 • työsuhteisiin liittyvien säännösten mahdollisia muutoksia
 • työnantajuuden käytänteiden, välineiden ja työnjaon toimivuutta
 • kauttaaltaan työorganisaationa toimimista