Osuuskunnan perustajan opas

Toimiva ryhmä

Sisällys

Osuuskunta ei ole helpoimpia yritysmuotoja, sillä sen demokraattinen päätöksentekotapa ja erilaisten ihmisten toimiminen ryhmässä edellyttävät hyvää yhteistyötä ja johtamista. Osuuskuntayritystä perustettaessa on syytä keskustella avoimesti, millainen johtajuuskäytäntö on sopivin. Osa jäsenistöstä saattaa odottaa vahvan henkilön nousemista ryhmän luotsaajaksi, osa taas haluaa, että kaikki saavat sanoa sanansa joka asiaan. Lain mukaan johtamiskäytäntö on selkeä: hallitus johtaa osuuskuntaa, osuuskunnan kokous valitsee ja valvoo hallitusta. Etenkin pienissä ja alkavissa osuuskunnissa on erityisen tärkeää, että hallitus pitää osuuskunnan jäsenet hyvin tietoisina osuuskunnan keskeisistä asioista ja kuulee jäsenkunnan ääntä päätöksiä tehdessään.

Asiakkaisiin nähden osuuskuntalaisten on pystyttävä toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Osuuskunnan jäsenillä pitää olla yhteisesti päätetyt päämäärät, ja jokaisella sen jäsenellä omat tehtävänsä. Asiakkaisiin päin osuuskuntaa edustamaan voidaan valita erikseen yksi jäsen, jos koetaan, että asiakkaat asioivat mieluiten yhden henkilön kuin tiimin kanssa.

Ryhmän ”elinkaareen” kuuluu alkuinnostuksen jälkeen väistämättä kriisejä, pettymyksiä ja ongelmia, kun erilaisten ihmisten odotukset, ajatukset ja tunteet alkavat törmäillä. Ryhmän elinikä riippuu siitä, miten ongelmat kyetään ratkaisemaan. Kun vaikeuksista selviydytään, pystytään yhteisiä pelisääntöjä hiomaan entistä yhteistyökykyisempinä.

Kaikkien ryhmien sisäinen dynamiikka muuttuu jatkuvasti. Mikään ryhmä ei ole ikuinen. Yrityksenä terve osuuskunta voi toimia kuitenkin vuosikymmeniä, vaikka sen jäsenistö on läpikäynyt keskinäisessä suhteessaan monenlaisia vaiheita symbioosista itsenäistymiseen ja vieraantumiseenkin. Tämä edellyttää kuitenkin, että yksilölle on suhteellisen pysyvää etua osuuskunnan jäsenyydestä.

Ryhmän elämänkaari:

 • Innostus
 • Kuherruskuukausi
 • Kriisit, pettymykset, raadollisuuden paljastuminen
 • Realiteettien ja inhimillisyyden tunnustaminen; välirikot ja luovuttaminen mahdollisia
 • Ongelmien ratkaisu
 • Pelisääntöjen hiominen
 • Tavoitteellinen yhteistyö

Osuuskunnan menestymisen edellytyksiä:

 • hyvä liikeidea, joka vastaa markkinoiden tarpeisiin
 • perusteellinen suunnittelu ja budjetointi
 • jäsenet sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin ja –tapoihin
 • taitava johto ja vastuunsa tunteva hallinto
 • riittävä rahoitus taattu
 • tarkka toteutus ja tehokas seuranta
 • markkinointi kunnossa
 • hinnoittelu kohdallaan
 • elävät pelisäännöt
 • tinkimätön laatu
 • jäsenten ja luottamushenkilöiden koulutus
 • nopea reagointi muutoksiin
 • kyky ratkaista ryhmän sisäiset ongelmat
 • kyky asettaa kokonaisuuden edut henkilökohtaisten välittömien etujen edelle = osuustoiminnallinen ajattelutapa
 • kyky nähdä asiat pitkällä tähtäimellä