Osuuskunnan perustajan opas

Miksi osuuskunta?

Sisällys

Yritystä perustettaessa on syytä perusteellisesti miettiä, mikä yritysmuoto on sopiva. Osuuskunta on kiinnostava vaihtoehto, kun yrityksen perustajia on useita.

Osuuskunnan tarkoitus on tuottaa jäsenille etuja, jotka syntyvät osuuskunnan jäsenilleen tarjoamien palveluiden käyttämisestä. Seuraava kuva auttaa pohtimaan, onko osuuskunta sopivin vaihtoehto:

Markkinointi ja myynti ovat tavallisimpia syitä perustaa osuuskunta. Ajatus on, että osuuskunta toimii jäsentensä työn, palveluiden tai tuotteiden markkinointi- ja myyntikanavana. Tässä työnjaossa osuuskunta hoitaa keskitetysti asiakassuhdetta. Asiakkaan kannalta etuna ovat, että osuuskunta on yksittäisiä jäseniä kiinnostavampi ja monesti myös uskottavampi kumppani. Asiakas voi myös arvostaa sitä, että kaikki asiointi hoidetaan yhden tahon kanssa. Jäsenten näkökulmasta osuuskunta voi tuoda parempia resursseja, “leveämmät hartiat” hoitaa markkinointi ja myynti mahdollisimman ammattimaisesti. Tähän kuuluvat esimerkiksi tietojärjestelmät, viestintä, sosiaalisen median käyttö ja liiketoiminnan yleinen johtaminen.

Hankinta tarkoittaa tavaroiden tai palveluiden ostamista yritykseen. Osuuskunnassa jäsenten tarvitsemat raaka-aineet, puolivalmisteet, tuotteet, palvelut tai infrastruktuuri voidaan hankkia keskitetysti ja saada siitä selvää etua. Edut ovat hintaetuja, toimitusvarmuutta tai vaikkapa parempia hankintakanavia.

Neuvotteluvoima on tärkeää etenkin silloin, kun neuvotellaan hieman isompien asiakkaiden kanssa. Osuuskunnan neuvotteluvoima syntyy siitä, että se voi myyjänä tarjota isomman kokonaisuuden asiakkaalle kuin yksittäiset jäsenet voisivat tehdä. Tämä voi jo sellaisenaan olla ratkaiseva sille, että asiakas valitsee osuuskunnan kumppanikseen. Neuvotteluvoima voi myös parantaa osuuskunnan hinnoittelumahdollisuuksia tai sitä, että sopimuksen muut ehdot paranevat. Kun osuuskunta on ostajana, se voi väljemmin neuvotella hankintojen hinta- ja muista ehdoista kuin yksittäinen jäsen voisi tehdä.

Laskutus- ja muut rutiinit ovat esimerkkejä hallinnollisista palveluista, jotka osuuskunta voi järjestää jäsenilleen. Tästä voi seurata säästöä, kun palvelut hoidetaan yhteisesti kaikkien jäsenten puolesta. Etua syntyy myös siitä, että osuuskunnalla on paremmat resurssit tarjota sellaisia palveluita, joita yksittäinen jäsen ei pystyisi hankkimaan lainkaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että osuuskunnasta voi syntyä 1) tehokkuusetuja ja säästöjä ja 2) osaamisen kasvua.