Osuuskunnan perustajan opas

Osuuskunta on yritys – mutta ei mikä tahansa yritys

Sisällys

Osuuskunnat ovat samanlaisia yrityksiä kuin muutkin siinä suhteessa, että niiden toiminnan on perustuttava liiketaloudellisesti terveelle jatkuvan kannattavuuden ajatukselle. Vaikka osuuskunnan lähtökohta ei ole maksimoida voittoa, on tervettä ajattelua, että osuuskunnan tulee tuottaa ylijäämää myös osuuskunnan omiin tarpeisiin, ei pelkästään jäsenten suoriin taloudellisiin hyötyihin. Tässä ideana on varmistaa osuuskunnan oma elinkelpoisuus tulevaisuuteen. Jos osuuskunta jää taloudellisesti heikoksi esimerkiksi sen takia, että jäsenet ottavat kaiken taloudellisen hyödyn lyhyellä aikavälillä käyttöönsä, voi osuuskunta nopeasti ajautua vaikeuksiin ja jopa konkurssiin. Vanha sanonta että ”seiniä ei saa syödä” pätee tässäkin. Se, minkä tasoinen ylijäämä riittää osuuskunnan omiin tarpeisiin, tulee laskea. Tästä kerrotaan tarkemmin kohdassa osuuskunnan talous.

Osuuskunnan onnistumiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin toiminta on suunniteltu etukäteen ja miten yrittäjämäistä toiminnan kehittäminen on. Kaikkien jäsenten sitoutuminen yrityksen tavoitteisiin on osuuskuntien selkein menestystekijä.

Osuuskunnat kohtaavat samankaltaisia ongelmia kuin pienyritykset yleensä. Pieni aloituspääoma johtaa helposti rahoitusongelmiin. Ylimääräisenä vaikeutena saattaa olla yhteistyön ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Pelisääntöjä kannattaakin hioa pitkään, jotta löytyy yksimielisyys siitä, mistä on kyse ja miksi. Yhtä tärkeää on sopia, että pelisääntöjen toimivuutta seurataan ja niitä korjataan, kun olosuhteet sitä edellyttävät. Yhteistyö saattaa osoittautua uskomattoman vaikeaksi varsinkin, jos osuuskunnan perustajat ovat toisilleen entuudestaan tuntemattomia. Pitkään palkkatyössä olleella saattaa olla vaikea oppia yrittäjämäistä asennetta ja totuttelu työnantajan rooliin voi viedä aikansa.

Parhaimmat onnistumisen edellytykset ovat osuuskunnalla, joka toimii yhdellä tai toisiansa täydentävillä toimialoilla. Myös monitoimialainen osuuskunta menestyy, kun pelisäännöt ovat selvät ja kullakin toimialueella on toimiva johto.

Osuuskuntien etuja:

 • tarjoaa markkinointikanavan jäsenille
 • yhteistyön voima esimerkiksi asiakasneuvotteluissa
 • kustannustehokkuus yksinyrittämiseen verrattuna
 • yhteisten tukipalvelujen järjestäminen jäsenille
 • matala kynnys yrittämiseen, harjaantuminen yrittäjyyteen
 • rajattu taloudellinen vastuu
 • keino työllistää itsensä omaehtoisesti
 • mahdollisuus säilyttää ammattitaito ja pysyä kiinni työelämässä
 • sosiaalinen turvaverkko; yhdessä et ole yksin
 • oppimisen ja ammattitaidon kehittyminen yhdessä tekemällä
 • työn tilaajalle helppoa; vain yksi lasku maksettavana

Osuuskuntien kohtaamia haasteita:

 • sitoutuminen vaihtelee; aktiiviset ja passiiviset jäsenet
 • pääoman puute
 • yrittäjäasenteen tai sisäisen yrittäjyyden puute; on totuttu palkkatyöhön
 • liikeidean hataruus
 • taloushallinnon puutteelliset taidot
 • kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa; markkinointi kangertelee
 • toimiminen liian monella toimialalla ja hajanaisesti
 • demokraattisen päätöksenteon vaikeus