Osuuskunnan perustajan opas

Menestyminen vaatii sitoutumista

Sisällys

Menestyäkseen yrityksenä osuuskunta tarvitsee markkinoiden tarpeita vastaavan liikeidean, perusteellista suunnittelua ja selkeät tavoitteet sekä niihin sitoutuneen jäsenistön. Osuuskunnan perustajien tai osuuskuntaan myöhemmin jäseniksi liittyvien kannattaa kysyä itseltään, haluanko sitoutua pitkäksi aikaa yhteisen yrityksen tavoitteisiin ja yhteisön etuun ennen omaa etuani, muihin jäseniin, avoimuuteen ja ”yrittäjän rooliin” vastaamaan yrityksen kehittämisestä muiden kanssa. ”Voihan siitä sitten erota” -asenne ei ole hyvä lähtökohta; se johtaa ryhmän hajoamiseen ilman, että ristiriitoja yritetäänkään ratkoa yhdessä.

Jokaisen jäsenen on toimittava osuuskunnassaan yrittäjämäisesti, vaikka osuuskunnan jäsen olisi työsuhteessa eikä hänellä esimerkiksi olisi työttömyysturvalain tulkinnan mukaista yrittäjästatusta. On muistettava, että osuuskunnan perustamisen ainoana motiivina ei voi olla mahdollisuus palkansaajan työttömyysturvan säilymiseen.

Mitä yrittäjämäinen toiminta tarkoittaa käytännössä? Se on ensinnäkin yhteistyökykyä ja joustavuutta Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös toisen työnantajan palveluksessa työskenteleviltä. Toiseksi se on aktiivisuutta ja aloitteellisuutta, luovuutta ja rohkeutta toimia. Osuuskunnissa jäsenet parhaimmillaan oppivat toisilta ja ratkaisevat ongelmia yhdessä. Jokaisen jäsenen hiljainenkin tieto otetaan käyttöön. Kolmanneksi kyse on siitä, että jäsenet sitoutuvat yhdessä sovittuihin laatukriteereihin ja sisäisiin pelisääntöihin.