Osuuskunnan perustajan opas

Tulorekisteri

Sisällys

Vuoden 2019 alussa otettiin Suomessa käyttöön Tulorekisteri. Se on kansallinen tietokanta, johon kerätään kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden tulotiedot. Työnantajat ilmoittavat rekisteriin maksetut palkat ja erilaiset korvaukset, Kela ja muut viranomaiset vuodesta 2021 lähtien maksetut etuudet. Onkin tärkeää, että tiedot tulevat kerralla oikein rekisteriin, sillä työnantajalla on 10 vuoden ajan velvollisuus korjata virheelliset tiedot.

Jatkossa verottaja, eläke- ja muut vakuutusyhtiöt ja muut viranomaiset ja toimijat, kuten Kela ja työttömyyskassat, hakevat kaikki tulonsaajien tiedot.  Työnantajien pitää ilmoittaa työntekijöiden palkkatiedot tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä, ja sairausvakuutusmaksu pitää ilmoittaa seuraavan kuukauden 5 päivään mennessä Lisätietoja www.tulorekisteri.fi