Osuuskunnan perustajan opas

Yhteinen tavoite

Sisällys

Yrityksen perustamisen edellytys on mahdollisuus kannattavaan toimintaan.

Yritysidea ja päätös perustaa osuuskunta eivät vielä riitä. Ennen osuuskunnan perustamista on tiedettävä, mitä tehdään ja milloin. Jo suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä pitää mielessä, miten yritysideasta saadaan liiketoimintaa, toisin sanoen missä ovat maksavat asiakkaat ja miten heidät saadaan houkuteltua oman osuuskunnan asiakkaiksi.

Menestyminen on varmempaa, jos kaikki jäsenet osallistuvat suunnitteluun. Jos osuuskunnan perustajien joukko on suuri, on käytännöllistä jakautua pieniin työryhmiin, joista kukin työstää joitain suunnitelman osia. Ryhmien työn tulokset kootaan kokonaissuunnitelmaksi.

Koska osuuskunta on paitsi liikeyritys myös henkilöyhteisö, pelkkä liiketoiminnan suunnittelu ei riitä. On syytä myös miettiä yhdessä, miten toimitaan yhteisönä. Suunnittelun osaksi kannattaa sisällyttää yhteistoimintaa, päätöksentekoa ja johtamista sekä käytännön työtä, kuten kirjanpitoa ja laskentatoimen järjestelyjä koskeva keskustelu ja päätöksenteko.